RTV Amstelveen (RTVA): de lokale omroep van en voor Amstelveen.

De Amstelveense lokale omroep bestaat sinds 1986 in verschillende gedaantes en draagt sinds 2006 de naam RTV Amstelveen. RTVA is een onafhankelijke bron van nieuws en informatie voor alle ruim 90.000 inwoners van onze stad. We zijn er op bijna ieder scherm en apparaat: online, televisie, radio en sociale media als Facebook, Instagram en Twitter.

RTVA heeft de ambitie een krachtige en verbindende rol te spelen in een lokaal medialandschap dat de laatste tientallen jaren helaas nogal is verschraald. Dat is geen goede ontwikkeling. Lokale journalistiek moet in staat zijn de gemeenschap aan zich te binden en ook een positief kritisch volger en controleur te zijn van de plaatselijke politiek. Uit onderzoek blijkt ook dat de bewoners lokale informatie, het nieuws dat om de hoek ligt, heel belangrijk vinden.

Daarom zijn we als publieke omroep voortdurend op zoek naar andere media- en maatschappelijke organisaties om mee samen te werken. Dat kan op een redactionele (inhoudelijke) of op een meer commerciële basis (advertenties, bartering, gebruik van studio’s en dergelijke).

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Om de Amstelveense omroep te versterken is in 2019/2020 op aandrang van de Amstelveense gemeenteraad een verkenning gemaakt van de mogelijkheden van samenwerking tussen RTVA en de regionale omroep NH Media. Dit heeft in goed overleg geleid tot een gezamelijk bedrijfsplan en een gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst en redatievisie, die tot doel had een gezamenlijke nieuwsredactie te vormen. Vooralsnog ontbreekt echter de daarbij behorende bekostiging. Daardoor konden deze samenwerkingsplannen niet gerealiseerd worden.

In het tweede halfjaar van 2020 heeft het bestuur van RTVA daarom besloten zelfstandig verder te gaan, is de studio ingrijpend vernieuwd en zijn nieuwe programma-formats ontwikkeld. Intussen blijft RTVA open staan voor samenwerking met andere partijen die de onafhankelijke, lokale journalistiek een warm hart toedragen.

In november 2020 wees het Commissariaat voor de Media RTV Amstelveen (RTVA) opnieuw aan als de publieke lokale omroep van Amstelveen. Deze aanwijzing geldt in elk geval tot 24 augustus 2024.

Programmaleiding

 • Mathijs Groenewoud

Bestuur

 • Roel Smit (voorzitter)
 • Dirk Landsaat (secretaris)
 • Harmen Spreen (penningmeester)
 • Paul Termeulen (lid)
 • (vacature)

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

 • Rien Alink (voorzitter/onderwijs en educatie)
 • Jeroen Franken (werkgevers)
 • Madeleine Heijligers (cultuur/kunst)
 • Eugène Jongerden (religie en geestelijke grondslag)
 • Ritika Mehra (Indiase en internationale gemeenschap)
 • Henk Schmidt (sport en recreatie)
 • Jim Udo (werknemers)