RTV Amstelveen (RTVA) is het lokale televisie- radio- en internetstation van en voor Amstelveners.

De omroep bestaat in verschillende gedaantes al lang: sinds 2006 onder de naam RTVAmstelveen. Wij zijn een onafhankelijke en betrouwbare bron van informatie voor alle 90.000 inwoners in onze stad. Ongeacht leeftijd, afkomst of nationaliteit.

Via onze journaals, radioprogramma‘s, website en social media informeren wij de bewoners over wat er zich in hun directe omgeving afspeelt. Dat doen we met veel plezier en enthousiasme; ook al omdat uit onderzoek van de OLON (koepelorganisatie Nederlandse lokale omroepen) is gebleken dat burgers naast internationaal en nationaal nieuws, vooral kennis willen nemen van wat er bij hen ‘om de hoek gebeurt’. Dichtbij dus, lokaal en niet alleen ‘de ver van mijn bed-show’. Het publiek kijkt en luistert volgens datzelfde onderzoek met grote regelmaat naar de eigen publieke zenders/omroepen. Ook in Amstelveen en omgeving staan wij ondertussen bekend als goedbekeken en neutraal mediastation.

Maar onze ambitie reikt verder. Zo willen wij actueel inspelen op het dynamische samenspel tussen burgers, politiek en bedrijfsleven. Door gerichte programma’s daarvoor te vervaardigen en aan te bieden. Voorbeelden? Een serie over de werking van ons plaatselijke politieke bedrijf (het raadhuis); informatieve items over de veranderingen in de zorg en wijkagenten die tips geven aan burgers… Voorbereidingen voor een reeks tv-programma’s over innovatie en duurzaamheid door het Amstelveense bedrijfsleven en een sportprogramma (al op de radio te beluisteren) zijn in volle gang. Met live-uitzendingen van radio en tv hebben we inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Aan vernieuwing van onze site wordt voortdurend druk gesleuteld.

Al deze activiteiten staan natuurlijk in het teken van ons voortdurende streven naar kwaliteitsverbetering. En dat is nodig alleen al vanwege de ingrijpende veranderingen die voor de publieke lokale omroepen voor de deur staan. Door een wijziging van de Mediawet en een daaraanvolgend convenant tussen OLON en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zullen lokale omroepen aan veel strengere inhoudelijke eisen en hogere getalscriteria qua bereikbaarheid moeten voldoen in 2017. Het vormen van een streekomroep zal daardoor noodzakelijk zijn. En dat zal een drastische vermindering van het aantal lokale omroepen teweeg brengen.

RTVA wil in die ontwikkeling rechtovereind blijven; en samen met de lokale omroepen in buurt doorgroeien naar RTVAmstelland. Met steun van de (plaatselijke) overheden, want ook RTVAmstelland blijft een publieke omroep die alleen kan bestaan via subsidiesteun. Maar daarnaast ook in toenemende mate door het binnenhalen van adverteerders en sponsoren. Voor meer informatie over de commercie verwijzen wij naar de pagina Adverteren.