De veiligheidscijfers van Amsterdam-Amstelland op een rij

De Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland (RVR) is openbaar gemaakt. Eind 2015 werden de cijfers vergeleken met de jaarcijfers van 2014.  Wij zetten wat interessante cijfertjes voor je op een rij.

Dalingen

De diefstal van (brom)fietsen is met 34% flink gedaald tot 348 incidenten. Waarschijnlijk draagt de capaciteit van de fietsenstalling op het Stadshart daartoe bij. Ook zet de politie actief en succesvol lokfietsen in.

Er zijn minder mensen de dupe geworden van zakkenrollers, dit is met 23% gedaald tot 154 incidenten. In de drugshandel en hennepteelt is ook een daling te zien van 11% tot 51 incidenten. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is over het gehele jaar flink afgenomen met 38% tot 236 incidenten.

Lees ook: Politie Amstelveen zet ’track en trace’ fietsen in

Stijgingen

Het aantal incidenten op het gebied van inbraak/diefstal woning en diefstal uit garage, schuur of box is licht gestegen. Dit komt neer op 367 (inclusief pogingen tot) woninginbraak en 81 inbraken in de overige opstallen. Van het totaal aantal woninginbraken zijn er in 2015 240 inbraken voltooid. Ook diefstal af/uit/vanaf motorvoertuigen vertoont afgelopen jaar een lichte stijging van 9% naar 585 incidenten.

Winkeldiefstal is gestegen met 24% tot 167 incidenten. Bij bedrijven en instelling is vaker ingebroken, dit is gestegen met 24%. Met name sportparken en sportscholen zijn de dupe.

Lees ook: Vrouw van 82 jaar vangt twee inbrekers

Het aantal zedenmisdrijven is flink toegenomen van 17 naar 48 incidenten. Deze trend hangt samen met een verhoogde mate van schennisplegingen  op en rond Campus Uilenstede, in het Amsterdamse Bos en langs buslijnen. Aanrandingen komen helaas ook vaker voor. Inmiddels is er de wijk Uilenstede in het openbaar gebied cameratoezicht opgestart. Ook is het aantal meldingen van huiselijk geweld met 11% toegenomen tot 329 incidenten. In Amstelveen zijn afgelopen jaar 15 huisverboden opgelegd.