Herbert Raat oneens met protestflyer A9

Om bewoners op te roepen bezwaar te maken tegen het Ontwerptracébesluit A9 hebben initiatiefnemers van de website elsenrijk.info een flyer laten drukken. Herbert Raat laat weten het niet eens te zijn met informatie uit de flyer.

Zo geeft de flyer op bepaalde punten een verkeerde voorstelling van zaken. Herbert Raat schrijft: ‘Ik hecht er waarde aan om u op deze zaken te wijzen, vooral omdat Amstelveners zich hierdoor onnodig zorgen kunnen maken.’

Luchtverontreiniging
De initiatiefnemers suggereren dat het gewijzigde OTB leidt tot meer luchtverontreiniging, volgens Raat is dit onjuist: ‘Het tegendeel is waar, in het gewijzigde OTB, dat nu ter visie ligt, staat duidelijk dat de luchtverontreiniging juist verbetert ten opzichte van de huidige situatie.’

Bewoners participatie
Ten tweede is het onjuist dat er geen participatie met bewoners over de A9 heeft plaats gevonden. ‘Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, zowel door de gemeente als door Rijkswaterstaat. Ook zijn er onder andere in juni 2015 diverse mee-denkavonden gehouden tussen de bewoners en ontwerpers.’

Grijze geluidschermen
Ook bevat de flyer een afbeelding van grijze geluidsschermen met graffiti. ‘Dit is niet in overeenstemming met de afspraken tussen het Rijk en de gemeente Amstelveen. Op voorafspraak van de gemeente en in overleg met bewoners is gekozen voor geluidschermen die aan beide zijden een begroeide groene uitstraling hebben.

‘Als laatste wekken de initiatiefnemers de suggestie dat bezwaar maken tegen het gewijzigde OTB A9 het mogelijk maakt een tunnel te realiseren. Dit is niet het geval. De tunnel is geen wenselijk en haalbaar alternatief voor de verbreding van de A9,’ aldus Raat.


Lees ook: P+R bij Uilenstede moet parkeerproblemen verminderen
Lees ook: ChristenUnie over bad aan de Poel: ‘Genoeg is genoeg’