Meerdere Amstelveners kampen met problemen Wet Langdurige Zorg

De berichtgeving in de media over de problemen rondom de WLZ-indicatie bij de familie Woudstra heeft er voor gezorgd dat nog elf personen zich bij de gemeente Amstelveen hebben gemeld. Negen inwoners komen uit Amstelveen en twee mensen zijn afkomstig buiten de gemeentegrenzen. Ook zij geven aan te moeten betalen voor zorg waar zij geen gebruik van maken.

Wethouder Zorg Herbert Raat (VVD) stuurde op 21 maart een brandbrief aan Sjoerd Potters, lid van de Tweede Kamer namens de VVD en portefeuillehouder WMO en Langdurige Zorg in de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin vroeg hij om hulp, omdat de familie Woudstra per 2016 een bedrag van €701,80 betaalde voor zorg waar zij geen gebruik van maakten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze situatie inmiddels opgelost.

Nu blijkt dat nog meer Amstelveners in een vergelijkbare situatie verkeren is de gemeente hierover in contact met het ministerie. Omdat het hier om landelijke wetgeving gaat, is afgesproken dat de gemeente – als de betreffende personen dit willen – alle binnengekomen meldingen aan het ministerie doorgeeft. Het ministerie onderzoekt dan of ook voor deze inwoners een oplossing mogelijk is.

“Het bleek dat de situatie bij de familie Woudstra geen op zichzelf staand geval was,” aldus de wethouder. “We hebben tot nu toe al van meerdere vergelijkbare situaties in Amstelveen gehoord en wie weet hoeveel inwoners er nog buiten onze gemeentegrenzen tegen dit probleem aanlopen. Het ministerie heeft de situatie bij de familie Woudstra snel en adequaat opgepakt. Gelukkig heeft het ministerie de toezegging gedaan ook een oplossing te zoeken voor de andere inwoners die tegen deze problematiek aanlopen.”

Lees ook: Kafka situatie zorg familie Woudstra