Plannen voor sloop parkeergarage V&D

De eigenaar van het V&D gebouw heeft diverse scenario’s uitgewerkt over de toekomst van het gebouw. Het winkel- en parkeergedeelte wordt aangepakt en er wordt nagedacht over mogelijke appartementen.

Vanuit de markt blijkt er ook interesse te zijn voor een dergelijke herontwikkeling. Zowel het winkelgedeelte als de parkeergarage zal worden aangepakt. De huidige parkeergarage wordt gesloopt en wordt vervangen voor nieuwbouw. Op de website van Top Vastgoed staat dat 20.000 m2 winkelruimte, 600 parkeerplaatsen en een onbekend aantal appartementen deel uitmaken van het nieuwe projectplan. Wethouder Herbert Raat laat weten: “Hierin heb ik aangegeven dat een snelle herontwikkeling van het gebouw zeer wenselijk is en dat wij hier graag aan meewerken.”

Appartementen

Over woningen in het V&D gebouw laat Herbert Raat weten: “Een nieuwe invulling zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de entreefunctie van de Oostzijde van het Stadshart. Het toevoegen van andere functies, zoals wonen, kan op deze locatie, naast winkelen en parkeren, zorgen voor extra kwaliteit.”

Lees ook: V&D Stadshart een lege spookwinkel geworden

Lees ook: Ode aan V&D Amstelveen door Patrick Hesse