Onduidelijkheid toekomst Ziekenhuis Amstelland

Het begon allemaal met vragen aan de gemeenteraad afgelopen 9 maart omtrent het vertrek van de leiding van Ziekenhuis Amstelland. In reactie hierop heeft wethouder Herbert Raat in een brief aan de gemeenteraad laten weten in gesprek te zijn geweest met het ziekenhuis. Hieruit is gebleken dat er een vertrouwensbreuk heeft plaatsgevonden tussen de Raad van Bestuur en de medische specialisten en daarbij komt ook dat de efficiëntie van het ziekenhuis op de schop zal moeten.

Hoewel de gemeente Amstelveen geen formele bevoegdheid heeft over het ziekenhuis kwamen er vanwege bezorgdheid over zorg voor de Amstelveense burgers toch vragen naar boven vanuit de PvdA. Om de vertrouwensbreuk te repareren en samen de specialisten te komen tot een nieuw toekomstprofiel voor het ziekenhuis is er nu een nieuwe interim-bestuurder ingesteld voor de Raad van Toezicht. Ad Huijsmans zal er op toe zien dat naast het herstellen van vertrouwen, ook gekeken gaat worden naar efficiëntie en kostenreductie.

De brief van de wethouder is ook van toepassing op de bezuinigingen die er plaatsvinden in de zorg. Dit was vooral als reactie op een artikel dat Het Parool op 31 maart publiceerde over de mogelijk tot het inkrimpen van de taken van kleine ziekenhuizen als Amstelland. In artikel ging het vooral om de hoge kosten van de 24-uurszorg zoals verloskunde en spoedeisende hulp terwijl deze posten ook te vinden zijn in ziekenhuizen als VUmc en de andere vijf ziekenhuizen in Amsterdam.

Het sluiten van deze posten bij sommige van de in totaal zeven ziekenhuizen in Amsterdam en Amstelveen zou betekenen dat een ziekenhuis als Amstelland een polikliniek, dagbehandeling of een huisartsenpost-plus zou worden. Ad Warnar van belangenorganisatie Cliëntenbelang Amsterdam wijst er wel op dat mocht dit gebeuren de keuzevrijheid van de patiënt afneemt.

Lees ook: Gemeente maakt zich zorgen over leiding ziekenhuis Amstelland
Lees ook: Jacques Moors en ziekenhuis Amstelland uit elkaar