Woonwagens ontruimd na meerdere hennepkwekerijen

Sinds augustus 2015 zijn er op een aantal woonwagenlocaties vijf hennepkwekerijen door de politie ontmanteld. Drie op de locatie Voerman en meest recent twee op de locatie Doorweg. In alle gevallen was er naast een hennepkwekerij ook sprake van diefstal van energie. Twee huurwoonwagens zijn nu ontruimd en de huurovereenkomsten definitief beëindigd.

Herbert Raat schrijft in een brief: ‘Hennepteelt is een strafbaar feit en het college staat dergelijke activiteiten niet toe bij de huurders. Bovendien is het exploiteren van een hennepkwekerij verboden op grond van de door de gemeente met de bewoners gesloten huurovereenkomsten en strijdig met de bestemming van het gehuurde als woonruimte. Een hennepkwekerij kan stank veroorzaken, maar ook schade aanrichten door brand of wateroverlast. Door het plegen van dit strafbare feit en met name de gevaarzetting die dit met zich meebrengt, hebben de huurders zich niet gedragen zoals een goed huurder betaamt.’

Ontbinden
In alle vijf de gevallen is het gerechtvaardigd dat de rechter wordt gevraagd de huurovereenkomst te ontbinden en de woonwagenstandplaats te (laten) ontruimen. In twee gevallen is in kort geding ook de ontruiming van de huurwoonwagen gevorderd.

Lees ook: Vijf woningen en bergingen gesloten vanwege hennepteelt