Voorstanders bunkersloop krijgen wind niet mee in bunkersoap

Voorstanders van sloop van De Bunker aan de Wolfert van Borsselenweg hebben de afgelopen weken ongelijk gekregen van respectievelijk de directeur van het Verzetsmuseum Zuid-Holland, de commissaris van de Koning van Noord-Holland en het Openbaar Ministerie. Dit blijkt uit een brief die wethouder Raat heeft geschreven aan de gemeenteraad.

Sinds de Amstelveense raad akkoord is gegaan met de monumentale status van De Bunker verzet een aantal omwonenden zich fel tegen behoud van de voormalige jeugdsociëteit. Plan is om de bunker in oude staat te herstellen, een educatief doel te geven en eventueel in te richten als fotostudio.

Vooral het plan om de Duitse schuilplaats in te richten als fotostudio lijkt de omwonenden tegen de borst te stuiten. Zij hebben wethouder Raat beschuldigd van vriendjespolitiek.

Zowel de Commissaris van de Koning Johan Remkes als het Openbaar Ministerie gaan echter niet mee in de beschuldigingen die aan het adres van Raat worden geuit. In een brief aan één van de omwonenden laat Remkes weten dat hij geen onderzoek laat doen naar de integriteit van Raat.

Download: brief van Remkes aan omwonende

Ook het Openbaar Ministerie laat weten dat zij geen reden ziet om Raat te vervolgen inzake belediging en intimidatie.

Download: brief van OM aan Raat

Enkele omwonenden probeerden tevens om de directeur van het Verzetsmuseum Zuid-Holland achter zich te scharen. Hij is echter van mening dat Nederland zuinig moet zijn op het cultuurhistorisch erfgoed.

Download: mailwisseling omwonenden en directeur Verzetsmuseum Zuid-Holland