Eerste paal woonwijk de Scheg laat even op zich wachten

AMSTELVEEN – Het gaat nog even duren voordat de eerste paal geslagen gaat worden voor het laatste grote woningproject in Amstelveen, de Scheg. In een raadsbrief die het college woensdag 4 juli stuurde wordt gesteld dat het bouwrijp maken van de grond op z’n vroegst in 2020 van start zal gaan.

De Scheg komt te liggen ten zuiden van de J.C. van Hattumweg in de Noorder Legmeerpolder. Het plangebied van de nieuwe woonwijk is ongeveer 59 hectare groot. De gemeente heeft hiervan 1,5 hectare in eigendom. De overige grond is in eigendom van ongeveer 15 eigenaren; een combinatie van oorspronkelijke eigenaren met een kwekerij en professionele ontwikkelaars die grond hebben gekocht om te kunnen (laten) ontwikkelen. Ook konden particulieren grond kopen ter speculatie.

Juist het grote aantal grondeigenaren lijkt nu voor vertraging te zorgen. De gemeente dient namelijk, conform de wet, de kosten die zij maakt te verhalen op de grondeigenaren in het gebied die hun grond tot ontwikkeling brengen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor het aanleggen van de openbare ruimte (wegen, groen en water), maar ook de plankosten die de gemeente maakt voor het opstellen van het bestemmingsplan en exploitatieplan. Vanwege het grote aantal eigenaren stelt de gemeente in ieder geval een exploitatieplan vast en kunnen op die wijze alle kosten worden verhaald.

Met twee grote ontwikkelaars die ook grondeigenaar zijn in het gebied of deze vertegenwoordigen, zijn voorovereenkomsten gesloten om te onderzoeken of het sluiten van een kostenverhaalovereenkomst mogelijk is. Een groot deel van het overleg met deze ontwikkelaars gaat over de financiële implicaties van het plan en de exploitatiebijdrage die partijen daarbij moeten afdragen. Deze exploitatiebijdrage is gerelateerd aan het opbrengend vermogen van het woningbouwprogramma per grondeigenaar. De gesprekken hierover duren langer dan van tevoren verwacht aangezien er vele zaken moeten worden uitgezocht en uitgewerkt ten behoeve van het bestemmingsplan en exploitatieplan.

Daarnaast is er ook vertraging ontstaan omdat een deel van het Schegplan is aangepast. Door het nieuwe luchthavenindelingsbesluit is het ontwikkelgebied van de Scheg nu 10 hectare groter. Dat betekent dat er 1.100 woningen kunnen worden gebouwd in plaats van de geplande 900.