GroenLinks verbolgen na notitie Eenhoorn over ‘gemeente Amstelland’

AMSTELVEEN – Burgemeester Bas Eenhoorn loopt als een olifant door de porseleinkast. Dat is de mening van de Amstelveense fractie van GroenLinks naar aanleiding van de notitie die Eenhoorn schreef om te komen tot bestuurlijke samenwerking in de regio Amstelland. Volgens GroenLinks dreigt de goede samenwerking met buurgemeenten spaak te lopen na de aanbevelingen van Eenhoorn aan de Commissaris van de Koning.

GroenLinks vindt dat Eenhoorn in feite aandringt op een fusie tussen Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel. ,,Voor het gemak knipt hij daarbij de huidige gemeente Ouder-Amstel in tweeën, Ouderkerk en Duivendrecht. Wat er dan met Duivendrecht en Diemen moet gebeuren laat zich raden, die moeten hun heil blijkbaar maar bij Amsterdam zoeken,” zegt GL-fractieleider Martin Kortekaas.

De partij blijft met een aantal vragen zitten na de notitie van Eenhoorn. Kortekaas: ,,Zo is het onduidelijk of Eenhoorn hier namens het college van B&W spreekt, of dat dit idee geheel voor eigen rekening is. Wel lijkt duidelijk dat de notitie in samenspraak met scheidend Commissaris van de Koning Remkes tot stand gekomen is. Verder moet de vraag op tafel of deze vlucht naar voren de goede reactie is op de blijkbaar slecht lopende ambtelijke samenwerking met Aalsmeer. De notitie pleit voor een fusie als enig antwoord op het machtsspel met Amsterdam en andere grote gemeenten in de regio, hoewel duidelijk is dat alle burgemeesters van de betrokken gemeentes zich hebben uitgesproken tegen gemeentelijke fusies op korte termijn.”

Kortekaas wil dat er nu eerst een goede analyse wordt gemaakt waarin recht wordt gedaan aan de gezichtspunten van alle betrokken gemeenten; ,,Als een fusie al een goed idee zou zijn, dan moet er wel draagvlak zijn”, aldus Kortekaas.

GroenLinks Amstelveen vindt dat de inwoners van alle betrokken gemeenten zich uit moeten kunnen spreken over eventuele fusies en namens die bevolking moeten nu de gemeenteraden van zich laten horen. De gemeenteraad van Ouderamstel heeft de handelwijze van Eenhoorn al in een unanieme motie afgekeurd.