Nog weinig vertrouwen bij bewoners Van Heuven Goedhartlaan

AMSTELVEEN – Veel bewoners van de oostelijke flats aan de Van Heuven Goedhartlaan zijn van mening dat de renovatie en verduurzaming van hun appartementen geen vooruitgang heeft gebracht. “Eigenlijk zijn we gewoon verder van huis,” zegt één van de bewoners tegen RTVA. Woningcorporatie Eigen Haard renoveerde de flatwoningen in het kader van een SAVE-project (SAmen VErduurzamen).

De bewoners zijn wel van mening dat er meer lijkt te gebeuren sinds wethouder Rob Ellermeijer de druk heeft opgevoerd bij Eigen Haard. Half december werden de afspraken met Eigen Haard door de gemeente opgeschort.  Dit houdt in dat de gemeente de zogenoemde prestatieafspraken – waarin gemeenten afspraken maken met verhuurdersorganisaties over hun prestaties – niet zijn ondertekend.

Eigen Haard liet in een reactie tegenover RTVA destijds weten dat de partijen er gaan uitkomen. De bewoners waarmee wij spraken lijken daar echter weinig fiducie in te hebben zoals blijkt uit de video.