Maar liefst 370 meldingen over defecte brandkranen in twee jaar

AMSTELVEEN – In de periode september 2016 tot en met juli 2018 zijn er in Amstelveen maar liefst 370 storingen en defecten bij brandkranen geconstateerd. Het betreft brandkranen die niet vindbaar zijn, straatpotten die defect zijn of te hoog of te laag zijn gepositioneerd, brandkranen die verscholen liggen achter of onder beplanting en brandkranen die niet kunnen worden gebruikt omdat bijvoorbeeld het opzetstuk of de sleutel niet past.

Dit blijkt uit het woensdag gepresenteerde rapport Bluswatervoorziening brand Urbanuskerk van de inspectie Justitie en Veiligheid.

In de directe omgeving van de Urbanuskerk bevinden zich zeven brandkranen. Tijdens controles tussen tussen september 2016 en juli 2018 wordt geconstateerd dat drie brandkranen niet vindbaar zijn en dat bij een brandkraan de kranssleutel niet goed past. De controleur heeft deze gebreken doorgegeven aan de gemeente.

Brandweer Amsterdam-Amstelland is er daarna van uitgegaan dat de gemeente Amstelveen deze meldingen weer zou doorsturen naar Waternet om de gebreken te verhelpen. Tijdens de brand bij de Urbanuskerk is gebleken dat dit niet is gebeurd.

Lees ook: Rapport: ‘Gemeente schiet tekort met bluswatervoorziening’ 

Uiteindelijk blijkt dat de brandkraan bij de ingang van het Amsterdamse Bos lek is, de brandkraan achter Silversant is te diep en heeft een dubbele putdeksel en de brandkraan op hoek met de Noorddammerweg is overgroeid en niet zichtbaar.

Volgens het rapport van de inspectie is het volgens de brandweer Amsterdam-Amstelland in de afgelopen jaren een enkele keer voorgekomen dat een brandkraan bij een tweede controle nog niet in orde is. De inspectie stipt tevens aan dat de brandweer de gemeente niet heeft gevraagd op welke wijze gevolg is gegeven aan de meldingen en ook is de gemeente niet aangesproken op het verhelpen van defecten.

Foto: VTF