OCA betreurt afsplitsing De Robles en ontkent verwijten

AMSTELVEEN – De Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) betreurt de afsplitsing van raadslid Percy de Robles, die verder gaat onder de naam Senioren Belangen Amstelveen. Ondanks dat de OCA nu haar enige zetel kwijt is, verwacht de partij bij de komende verkiezingen weer terug te keren in de gemeenteraad.

De Robles maakte zijn vertrek afgelopen woensdag bekend tijdens de raadsvergadering. In een brief naar de pers haalt hij hard uit naar de OCA, en stelt dat hem het raadswerk onmogelijk werd gemaakt door verschillen van inzichten binnen de partij. Ook zegt hij dat hem binnen de partij werd verweten twee raadsvergaderingen te hebben gemist vanwege zijn behandeling aan kanker.

Lees ook: Raadslid Percy de Robles vertrekt bij OCA en gaat verder als Senioren Belangen

Volgens OCA-voorzitter Daniëlle Hacquebard is daar geen sprake van. “We hebben het Percy absoluut nooit kwalijk genomen en hebben hem altijd gesteund tijdens zijn ziekte. Het is verschrikkelijk wat hem is overkomen. We vinden het dan ook heel betreurenswaardig dit te moeten horen.”

Raadsleden hebben de mogelijkheid zich ziek te melden, waardoor de partij tijdelijk een vervanger naar voren kan schuiven. De Robles heeft daar geen gebruik van gemaakt, zegt Hacquebard. “De zetel bleef twee vergaderingen leeg waardoor de OCA niet werd vertegenwoordigd in de gemeenteraad.”

“Samen met de commissieleden en de partij ben je een team en moet je samenwerken. De Robles koos ervoor zelfstandig te opereren en niet te communiceren. We hadden graag met hem willen praten om dit conflict op te lossen, maar we zijn buiten spel gezet.”

Reactie de Robles

In een reactie laat De Robles weten zich totaal niet gesteund te voelen door de partij. “De gemeenteraad stuurde een bloemetje, maar vanuit de partij bleef het doodstil. Geen kaartje, geen belletje, niets. Na enkele maanden was de enige reactie een mail van Daniëlle waarin ze heeft voorgesteld mij te vervangen. Dat is slecht te verteren.”

OCA gaat verder

De Ouderen Combinatie Amstelveen hoopt op terugkeer in de gemeenteraad bij de eerstvolgende verkiezingen. Hacquebard: “We hebben een sterke achterban, met trouwe kiezers en veel contacten binnen bonden die zich inzetten voor ouderen. Binnen de partij heerst nog steeds een goede harmonie.”

Foto: Facebook Gemeenteraad Amstelveen