Mogelijk ook milieuzones voor brom- & snorscooters in Amstelveen

AMSTELVEEN – Mede naar aanleiding van het RIVM-onderzoek over de gezondheidseffecten door ultrafijnstof, gaat de gemeente Amstelveen  onderzoeken hoe binnenstedelijk verkeer kan worden beperkt en eventueel aan te sluiten bij de milieuzones van Amsterdam (bijvoorbeeld die voor scooters en brommers).

De milieuzones in Amsterdam gelden voor oudere vrachtauto’s (boven de 3.500 kg), bestelauto’s, taxi’s, autobussen en brom- en snorfietsen. Voor brom- en snorfietsen  geldt dat per 1 januari 2018  2-takt en 4-takt brom- en snorfietsen met een DET van vóór 1 januari 2011 niet meer mogen worden bereden. Er is wel een mogelijkheid voor een ontheffing.

Lees ook: Meer gezondheidsproblemen door ultrafijnstof rond Schiphol

De voltallige gemeenteraad ging woensdagavond akkoord met een motie van GroenLinks die over dit onderwerp was ingediend.
In de motie werd ook gepleit voor verlaging van de maximum snelheid op de A9 ter hoogte van Amstelveen naar tachtig kilometer per uur. Hier is in 2013 ook een motie over ingediend, maar de minister heeft geen gehoor gegeven aan het Amstelveense verzoek.

Tevens pleiten alle partijen ervoor om de uitkomsten van het onderzoek te gebruiken om een positie in te nemen in de Schipholdiscussie die de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigen zo veel als mogelijk probeert tegen te gaan.