Amstelveen lijkt af te stevenen op lerarentekort

AMSTELVEEN – Net zoals in andere gemeenten dreigt ook Amstelveen af te stevenen op een lerarentekort. In de lokale Onderwijsagenda 2019-2022 wordt gemeld dat de situatie nog niet zo nijpend is als in grote steden, maar dat wel snel maatregelen moeten worden genomen. Vooral de krapte op woningmarkt zorgt ervoor dat Amstelveen minder aantrekkelijk wordt voor leraren. Amstelveen wil daarom de woningmarkt bereikbaar houden voor leraren.

Een lerarentekort tast de kwaliteit van het onderwijs direct aan, stelt de gemeente. Door de groeiende bevolking en internationalisering van Amstelveen neemt de vraag naar onderwijspersoneel (soms met specifieke expertises) toe. Het is daarom van belang dat de randvoorwaarden en vestigingsmogelijkheden voor leraren worden verbeterd. Dit moet ook in overleg met de regiogemeenten gebeuren.

Lees ook: Mogelijk lokaal lerarentekort door overspannen woningmarkt

Daarnaast moeten de huidige taken van de leraar worden verlicht. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van een professioneel programma voor cultuureducatie. ‘Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: het biedt de kans om alle kinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur en door de aantrekkelijke overzichtelijke aanbiedingswijze en professionele begeleiding verlicht het de taken van de leraar,’ valt te lezen in de Onderwijsagenda.

Lees ook: Leraren en verpleegkundigen lopen vast op Amstelveense woningmarkt

Daarnaast wordt er ook nog aan gedacht om professionals uit het bedrijfsleven te gaan inzetten bij pilots en het faciliteren van structurele onder door oud-professionals in het onderwijs.

De Onderwijsagenda 2019-2022 wordt op 17 september in de commissie Burgers en samenleving behandeld.