Rechtbank stelt gemeente in gelijk over boete van 50.000 euro

AMSTELVEEN – De eigenaar van een appartement in Westhove moet de gemeente Amstelveen definitief een boete van 50.000 euro betalen, omdat zij niet heeft voldaan aan de zelfbewoningsplicht. Dat heeft de rechtbank afgelopen vrijdag bepaald. De uitspraak sterkt de gemeente in haar aanpak om speculatie met nieuwbouwwoningen tegen te gaan.

De gemeente is in december 2018 naar de rechter gestapt. De eigenaar van het appartement had zich niet aan de contractuele zelfbewoningsplicht gehouden en weigerde de boete die hiervoor is opgelegd te betalen. Haar advocaat wilde een schikking treffen, maar daar is de gemeente niet op ingegaan.

De gemeente wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan speculanten. “Deze uitspraak stelt ons in de gelegenheid om nog meer koopwoningen te realiseren die niet in handen kunnen vallen van speculanten,” zegt Herbert Raat (Handhaving). “Veel (jonge) Amstelveners willen graag kopen in plaats van levenslang huurpenningen betalen aan een woningcorporatie of vastgoedbedrijf. Een eigen huis is per slot van rekening het beste pensioen.”

De gemeente kan de zelfbewoningsplicht hanteren bij de ontwikkeling van een woongebied. De ontwikkelaar verplicht zich om deze regel vervolgens aan de koper op te leggen. Hiermee voorkomt de gemeente dat (nieuwbouw-)woningen als huurobject worden opgekocht. In dit geval heeft woningcorporatie Eigen Haard dit in het koopcontract van appartementen aan de Westhove opgenomen.

Lees ook: Eigenaar appartement Westwijk weigert 50.000 boete te betalen aan gemeente

Dit houdt in dat de huizenkoper verplicht is om minimaal achttien maanden na oplevering zelf in de woning te verblijven. Houdt de eigenaar zich hier niet aan, dan kan een boete van 50.000 euro worden opgelegd. De rechtbank heeft in een mondelinge uitspraak de zelfbewoningsverplichting als legitiem beoordeeld en de schending van de verplichting vastgesteld. De rechter ging ook mee in de hoogte van de boete, omdat er een afschrikkende werking van uit moet gaan.

“De uitspraak is een waarschuwing richting andere speculanten,” zegt Sander Kneppers, voormalig voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VVE) Westhove en huidig VVE-lid. De VVE wees de gemeente op het niet nakomen van de zelfbewoningsplicht. Ze ervaarden overlast van nieuwe huurders zonder binding met het gebouw of de wijk. Kneppers is verheugd over de uitspraak. “Het geeft de gemeente handvatten om adequaat te kunnen handhaven. Het is oneerlijk dat bepaalde slimme mensen woningen opkopen en daarmee de startersmarkt blokkeren. Dat is de reden waarom onze VVE heeft besloten dit aan te kaarten.”

 

Fotobijschrift: Sander Kneppers, voormalig VVE-voorzitter van Westhove en nu lid van de VVE, en wethouder Herbert Raat.