‘Door nieuw woonbeleid betere kansen op woning’

AMSTELVEEN – Het nieuwe woonbeleid van de gemeente Amstelveen moet Amstelveense jongeren, starters, ouderen en specifieke doelgroepen meer kans op een woning bieden. Dit zegt het college van B&W naar aanleiding van de concept Woonagenda 2020-2023.

“Veel jongeren en starters zijn al jaren op zoek naar een woning. Sommigen wonen op hun dertigste nog op een zolderkamer thuis. Daar moet verandering in komen. Met doorstroming en nieuwbouw willen we zo veel mogelijk kansen creëren voor Amstelveners. De speciale maatwerkregeling voor woningzoekenden tussen de 28 en 34 wordt volgend jaar voortgezet.”

Het college zegt deze bestuursperiode ook fors in te zetten op nieuwbouw. Voor ongeveer 10.000 woningen zijn nieuwbouwplannen in voorbereiding. Het gaat om bijvoorbeeld locaties als Biesbosch, Startbaan, Kronenburg-Uilenstede, de nieuwbouwwijk De Scheg en de transformatie van bedrijvengebied Legmeer.

Door meer kleinere betaalbare woningen en tijdelijke woningen te bouwen moet er meer aanbod voor jongeren en starters komen. Ook werkt de gemeente, samen met de regio, aan betere kansen voor jongeren bij de woningtoewijzing via Woningnet. Daarnaast moeten er goedkopere woningen beschikbaar komen door middel van doorstroming. “In alle segmenten wordt gebouwd met een extra accent op middeldure huur- en koopwoningen om doorstroming te bevorderen,” legt Ellermeijer uit.

Ook zegt Ellermeijer dat met zelfbewoningsplicht, instandhoudingstermijnen en het anti-speculatiebeding ervoor wordt gezorgd dat nieuwbouwwoningen betaalbaar blijven en beschikbaar zijn voor Amstelveners.

Ongeveer vijf procent van de sociale huurwoningen in Amstelveen wordt bewoond door mensen met een inkomen van meer dan 1,5 keer modaal. “Met inkomensafhankelijke huur en het mogelijk maken dat mensen hun sociale huurwoning kopen, bevorderen we doorstroming. Wat wordt verkocht, wordt in het sociale segment bijgebouwd en komt beschikbaar voor de mensen die een sociale huurwoning nodig hebben,” aldus Ellermeijer.

Huurwoningen in de vrije sector worden door woningcorporatie Eigen Haard met voorrang aangeboden aan Amstelveners die een sociale huurwoning achterlaten.

In de nieuwbouwplannen is ook voorzien in meer woningen voor ouderen, waar veilig en passend gewoond kan worden. Ook moeten meer woningen beschikbaar komen voor specifieke groepen met een zorgvraag en/of de behoefte aan begeleid wonen.

Op 5 november heeft het College van B en W ingestemd met de concept Woonagenda 2020-2023. Het document ligt vanaf 13 november vier weken ter inzage.

Lees ook de artikelen over wonen in Amstelveen die zijn gemaakt met mediapartner NH.