Amstelveen zet samen met eigenaren en DUWO stappen voor ontwikkeling Kronenburg-Uilenstede

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen zet door met de ontwikkeling van Kronenburg, ondanks eerdere bezwaren van het ministerie van Infrastructuur. Op donderdag 19 december tekenden de gemeente, eigenaren van ontwikkellocaties op Kronenburg en studentenhuisvester DUWO gezamenlijk een intentieverklaring.

Eerder was al bekendgemaakt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor de jongeren doordat het om tijdelijke woningen gaat. In de regio is er brede steun voor Kronenburg-Uilenstede als locatie voor dit woningconcept, om de grote vraag naar betaalbare huisvesting voor studenten en kenniswerkers in te vullen. De gemeente Amstelveen geeft aan rekening te houden met het feit dat de wijk onder een aanvliegroute van Schiphol ligt.

Het is de bedoeling dat er een mix ontstaat van studentenhuisvesting en huisvesting voor kenniswerkers, waardoor er kansen ontstaan voor nieuwe voorzieningen en vernieuwende werkconcepten. Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken): “We denken aan nieuwe kleinschalige en flexibele kantoorruimten, betaalbare huisvesting voor studenten met een campuscontract en zes maanden woonruimte voor kenniswerkers.”

Lees ook: Kronenburg-Uilenstede moet innovatieve wijk worden

Marcel Nollen, lid College van Bestuur VU Amsterdam, reageert: “Uilenstede is onlosmakelijk verbonden met de VU Campus. Hier wonen veel van onze studenten vlakbij de VU. Heel belangrijk dat er nu meer woningen komen, zodat wij onze studenten een goede plek kunnen bieden, in een goede omgeving met de juiste voorzieningen, zoals het sportcentrum, en een sterke community.”

De gemeente stelt nu een bestemmingsplan op dat volgend jaar in procedure gaat en verwacht in 2021 te kunnen starten met de uitvoering. Echter kan dit nog niet met zekerheid worden bevestigd, doordat er tijdens de procedure nog bezwaar kan worden gemaakt door tegenpartijen.

Ondertekenaars v.l.n.r.: Bas van den Nieuwenhuijzen (directeur Van der Valk Investments en namens Xior Student Housing), Josja van der Veer (directeur Facilitaire Organisatie VU), Ivo van der Klei (bestuurder Stichting Amstelring Groep), Floor Gordon, Mathile Brandts (directeur POG), Maarten Feilzer (directeur Zadelhoff en namens Maarsen Groep) en Arne Dolle (directeur DUWO)