Meer geld voor Amstelveners met laag inkomen

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen gaat meer geld beschikbaar stellen voor minimahuishoudens. Dit omdat de gemeente wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ongeveer zes procent van de Amstelveners heeft een laag inkomen. Inwoners die weinig te besteden hebben worden vaak beperkt in hun doen en laten.

Er komt een nieuwe regeling die inhoudt dat het huidige beleid wordt uitgebreid en er meer geld beschikbaar zal zijn voor minimahuishoudens. Concreet gesproken zal er in 2020 €136.000 meer beschikbaar zijn en in 2021 €146.000 meer. Zo kan het eigen risico van de zorgverzekering gedeeltelijk worden vergoed. Minimagezinnen krijgen in 2021 €230,- vergoeding voor een gedeeltelijke dekking van het eigen risico van de ziektekostenverzekering Zorg en Zekerheid. Inwoners die niet zijn aangesloten bij Zorg en Zekerheid kunnen een tegemoetkoming krijgen via de bijzondere bijstand.

Verder wordt de computerregeling uitgebreid. Elk kind uit een minimagezin dat naar het voortgezet onderwijs gaat, krijgt voortaan geld voor een computer. Daarnaast wordt de bijdrage voor een computer verhoogd van €300,- naar €400,-. Ook kunnen Amstelveners vanaf 2021 een eenmalige vergoeding van €50,- krijgen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur of een activiteit van de ouderenbond.

Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen:

“(…) De regelingen voor inwoners met een laag besteedbaar inkomen zijn uitgebreid en er is meer geld voor de uitvoering. We gaan ook meer communiceren om het gebruik van de regelingen en voorzieningen omhoog te krijgen.”

De communicatie:

Alle minimahuishoudens die in beeld zijn bij de gemeente zullen er binnenkort een brief over ontvangen. Daarnaast zullen er brochures worden verspreid bij huisartsen en wijkcentra. Echter is het ook mogelijk om zelf een regeling op te zoeken en aan te vragen. Alle minimaregelingen staan overzichtelijk op de site van de gemeente waarbij ook meteen staat hoe er aangevraagd kan worden.

Lees ook: College van B en W wil computer voor elk kind uit minimagezin