Volgens gemeente momenteel voldoende maatregelen voor woonsituatie Aquariusflat

AMSTELVEEN – Naar aanleiding van het onafhankelijke onderzoek over eventuele gezondheidsrisico’s in de Aquariusflat, heeft woningcorporatie Eigen Haard voldoende maatregelen genomen over de renovatie en woonsituatie tot aan de werkzaamheden. Dit constateert de gemeente Amstelveen.

Wel laat wethouder Rob Ellermeijer (Wonen) weten dat de gemeente de situatie en maatregelen nadrukkelijk blijft volgen en dat ze de woonsituatie in de gaten blijven houden.

Lees ook: Nog steeds weinig geloof in Eigen Haard bij bewoners Aquarius

De flat aan de Watercirkel is sterk verouderd en kampt al enkele jaren met onderhoudsproblemen. De problemen kwamen zelfs nog landelijk in beeld. Tijdens het onderzoek naar eventuele gezondheidsrisico’s zijn de technische installaties onderzocht, was er een rondgang door de flat en zijn woningen steekproefsgewijs bezocht. Na geuite zorgen van de gemeente over onder meer de te hoge temperatuur in de koudwaterleidingen, werden er door Eigen Haard concrete afspraken gemaakt.

Veel bewoners van de flat zijn echter nog niet lang niet tevreden met de gang van zaken, blijkt uit interne correspondentie van de flatbewoners. De klachten over de verwarming blijven.