Afvalprestaties Amstelveen: ruim boven gemiddelde vergelijkbare steden

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen scoort goed op het gebied van afvalscheiding.  Alleen kan Plastic, Metaal en Drinkpakken afval (PMD) beter worden gescheiden. Hoewel bij vergelijkbare steden het gemiddelde ligt op 27 kg PMD-afval per inwoner, belandt er in Amstelveen gemiddeld 31 kg PMD-afval bij het restafval. Dit blijkt uit de jaarlijkse evaluatie benchmark over het afvalbeleid.

Vergelijkende gemeenten zijn net als Amstelveen steden met 50 tot en met 100 procent hoogbouw, de zogenoemde klasse A. Ditmaal werd er een evaluatie gedaan over 2018, het jaar waarin ‘Anders Inzamelen’ werd ingevoerd. De gemeente verwachtte dat het scheiden van PMD-afval hierdoor makkelijker zou worden. Intussen werd vorig jaar wel bericht over een forse toename van afgekeurd PMD-afval.

Ondanks de slechte PMD-cijfers is het totale afvalscheidingspercentage, net als in 2017, hoger dan het ‘klassegemiddelde’. In 2018 scoorde Amstelveen 56 procent, drie procent hoger dan een jaar eerder. Bij de andere steden is het gemiddelde 42 procent. Ook wordt er per Amstelvener meer restafval teruggebracht als grondstof, namelijk 188 kg. In de soortgelijke steden is dit 242 kg.

Scherper op inzameling GFT-afval

Vorig jaar werd de inzameling van Groente, Fruit en Tuin afval (GFT) geïntensiveerd door als pilot in twee wijken tijdens het voor- en najaar drie extra ophaalrondes te doen. Dit terwijl de GFT-inzameling gemiddeld beter gaat in Amstelveen dan bij de vergelijkbare steden. Zo kwam er per Amstelvener slechts 70 kg GFT bij het restafval en bij andere steden was dat gemiddeld 89 kg.

Ook dit jaar blijft de gemeente verscherpen op het gebied van GFT, door 20 tot 25 nieuwe bovengrondse GFT-containers te plaatsen bij hoogbouw.

In 2018 betaalden Amstelveners 219 euro aan afvalstofheffing. Dit is minder dan het klassegemiddelde (288 euro) en het landelijk gemiddelde (226 euro). Dit jaar is de afvalstofheffing in Amstelveen wel verhoogd naar gemiddeld 250 euro.