Amstelveen laagste percentage huiselijk geweld regio Amsterdam-Amstelland

AMSTELVEEN – In Amstelveen zijn er in de tweede helft van vorig jaar 349 meldingen van huiselijk geweld binnengekomen bij Veilig Thuis (de organisatie voor ondersteuning bij huiselijk geweld). Daarmee heeft Amstelveen het laagste percentage van de regio.

In de hele regio, Amsterdam-Amstelland, zijn er in de tweede helft van 2019 bij Veilig Thuis 5.824 meldingen van professionals en burgers binnengekomen over huiselijk geweld of kindermishandeling. In de eerste helft van 2019 waren dat er 5.738 keer en in heel 2018 waren er 9.747 meldingen.

Ten opzichte van 2018 is er in 2019 een toename van een kleine twintig procent in het aantal meldingen bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Dit is te lezen in het laatste rapport van Veilig Thuis over het aantal, en de aard van, meldingen in 2019. Daarin wordt een beeld geschetst van meldingen van huiselijk geweld in de regio, en hoe Amstelveen daarin staat ten opzichte van de omliggende regio’s.

In de tweede helft van 2019 zijn er 349 meldingen gedaan van huiselijk geweld in Amstelveen. Dat zijn 8,1 meldingen per 1000 huishoudens. Zoals gezegd heeft Amstelveen daarmee het laagste percentage van de regio. Amsterdam heeft het hoogste aantal meldingen: 4.965 meldingen over de tweede helft van 2019; wat uitkomt op een percentage van 10,6 meldingen op de 1000 huishoudens.

Van de 349 meldingen in Amstelveen gaat het in 269 gevallen om huishoudens waar ook kinderen in het spel zijn. Ook daarin scoort Amstelveen laag: in omliggende gemeenten zijn er vaker meldingen over huiselijk geweld in huishoudens met kinderen.

Lees ook: Aantal meldingen huiselijk geweld Amstelveen stijgt al jaren

In 51 procent van de meldingen in de regio gaat het om kindermishandeling in de ruime zin van het woord, denk daarbij ook aan psychisch geweld en getuige zijn van geweld. In 34 procent gaat het om (ex-)partnergeweld. Verreweg de meeste meldingen komen van de politie: 74 procent bij huishoudens met kinderen en in 92 procent van de gevallen waar geen kinderen bij betrokken zijn. Bij huishoudens met kinderen maken meldingen van andere professionals 22 procent van de gevallen uit. Meldingen over kindermishandeling van bezorgde burgers maken maar vier procent uit van het aantal meldingen.

Wanneer er eenmaal een melding is gedaan wordt er een beoordeling gemaakt van de situatie en de juiste hulpverlener ingeschakeld. In 69 procent van de gevallen wordt er geoordeeld dat er sprake is van structurele onveiligheid, in tien procent van de gevallen is er geen sprake van een onveilige situatie. Gemiddeld heeft Veilig Thuis 14 werkdagen nodig om tot een beoordeling te komen. Bij vier op de tien gevallen blijkt na een beoordeling het gezin zelf in staat om de veiligheid verder te waarborgen. Bij 20 procent wordt de melding overgedragen aan andere hulpverleners zoals de GGZ of de BLIJF Groep.

Zelf te maken met huiselijk geweld?

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Valckenierstraat 5
1018 XB Amsterdam
020-7983798
https://www.020veiligthuis.nl/