Hengelsportvereniging over Poel: ‘Massale vissterfte dreigt’

AMSTELVEEN – De Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV) maakt zich grote zorgen over de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel. “De enorme baggerlaag in combinatie met een slechte zuurstofhuishouding zet de visstand onder druk. De sterfte van vis is in deze plas bovengemiddeld en massale vissterfte dreigt voortdurend,” laat de AHV weten.

De hengelsportvereniging is huurder van het visrecht van de Poel en denkt dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om tot een structurele verbetering van de waterkwaliteit te komen. Het waterschap Rijnland is bijvoorbeeld sinds een jaar bezig om het hoge fosfaatgehalte van de Poel omlaag te brengen met ijzerchloride. Een hoog fosfaatgehalte zorgt voor veel algen. 

Lees ook: Startschot voor proef schoner water in de Poel

Het water in de Amstelveense Poel maakt volgens de AHV pas echt kans om helderder te worden als er minder brasem zou zwemmen. Brasems zijn bodemwoelende vissen en zorgen daarmee voor troebel water. “Na zo’n afvissing, de laatste was in 2011, neemt het doorzicht van het water direct toe en krijgt de gehele visstand een impuls,” zegt een woordvoerder van de AHV.

Een andere belangrijke reden om de brasemstand periodiek uit te dunnen is het belang van de hengelsporters bij een gezonde karperstand. Die stand leidt, in groei, gezondheid en conditie, onder de ‘verbraseming’ van de Poel.

De AHV gaat daarom half maart een gespecialiseerde beroepsvisser inzetten om zoveel mogelijk brasem te verwijderen uit de Poel. De brasem wordt levend afgevoerd en uitgezet in speciale visvijvers in (voornamelijk) België. De overige vis wordt teruggezet in de Amstelveense Poel.

Foto: Vivian Tusveld