Nieuw systeem verdeling sociale huurwoningen vanaf eind 2020

 Naar verwachting wordt eind 2020 een puntensysteem geïntroduceerd voor sociale huurwoningen waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Inwoners van de Metropoolregio, dus ook Amstelveners, kunnen inspreken op de plannen.  Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Vanaf dinsdag 2 juni tot 28 juli 2020 kunnen alle inwoners een reactie geven op het voorstel.

Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans te geven. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als diegene specifieke dringende omstandigheden heeft.

Lees ook: Nieuw systeem voor verdeling sociale huurwoningen

Inwoners van de Metropoolregio zijn uitgebreid betrokken binnen de nieuwe plannen via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten. 23.000 mensen hebben de enquête ingevuld. Bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden zijn 1 op 1 overgenomen in het voorstel. De drie situaties zijn: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren.

Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en omstandigheden. Dit puntenaantal is bepalend voor de woningtoewijzing. Degene met het hoogste aantal punten krijgt de woning.

1. Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.

2. Zoekpunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van dertig punten

3. Situatiepunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van twaalf punten

4. Voor wie niet actief zoekt nemen de zoekpunten ook weer af. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand.

Het systeem met urgentie blijft bestaan. Aan urgentie zijn echter strikte regels verbonden.

Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl