BbA blijft bij noodzaak afgewezen voorstel Noodplan Sport

 Er komt geen onderzoek naar de noodzaak voor een Noodplan Sport, waaruit sportverenigingen, die zwaar getroffen worden door de Corona maatregelen, kunnen worden geholpen. BbA had het initiatief genomen voor een motie, daarbij ondersteund door Christen Unie, Groen Links en SP. Wethouder Sport Rob Ellermeijer, de coalitiepartijen VVD, D’66, PvdA en ook oppositiepartij AvA zagen deze motie niet zitten, zodat het voorstel in de gemeenteraad van 11 november werd verworpen. BbA wil zich desondanks in blijven zetten voor een Noodplan Sport.

Er is een Amstelveens Corona Noodfonds, waar men gebruik van kan maken. Binnen dit noodfonds komt er een sectorspecifiek plan voor cultuur, een gestructureerde aanpak hoe de sector cultuur geholpen kan worden. Ewa Petiet van BbA vroeg zich af of de argumenten, die gelden voor het plan voor Cultuur, ook niet voor de sportwereld gelden. Daarom nam zij, tijdens de behandeling van de begroting voor 2021, het initiatief tot een motie.

Ewa Petiet stelde dat het in deze onzekere tijd van groot belang is zicht te krijgen op de noden en problemen van de Amstelveense sportverenigingen. Zij zegt daarover: “Wij hebben van diverse kanten gehoord dat de verenigingen zich tot nu toe hebben gered, maar dat de eerste echte problemen zich al aandienen. In een tv-uitzending van RTVA hebben vertegenwoordigers van sportverenigingen zich al in die zin uitgelaten. Bovendien kan iedereen het zelf uitrekenen: de clubs hebben al maandenlang geen inkomsten uit hun kantine. En daar drijven die clubs voor een groot deel op. In de tv-uitzending hebben de clubbestuurders ook laten weten voor ledenverlies te vrezen, omdat de band met de leden minder wordt.”

Ewa Petiet sluit niet uit dat het noodzakelijk is een ‘sector specifiek’ ondersteuningspakket voor de sport te ontwikkelen, waarbij dat pakket ruimte biedt in financiële zin, in adviescapaciteit en in het inzetten van denkkracht, zoals ook voor cultuur gaat gebeuren. Wethouder Ellermeijer vindt het voorstel echter overbodig, omdat hij – volgens BbA – van mening is een goed overzicht te hebben en alles in de hand heeft.

Drie dagen nadat de Amstelveense gemeenteraad het bbA voorstel als onnodig had afgewezen liet de Amsterdamse Sportwethouder Simone Kükenheim weten dat ook zij bezorgd is over de toekomst van een aantal sportverenigingen. Dit naar aanleiding van een artikel in Het Parool van zaterdag, waarin diverse clubbestuurders vertelden grote zorgen te hebben over de toekomst van hun club. De Amsterdamse wethouder had al een steunmaatregel genomen – boven op de steun van de regering – van 5,3 miljoen euro. Dit betekent de redding van o.a. landskampioen baseball Amsterdam Pirates, die in acute geldnood verkeerde. “Als zomersport zagen we al onze inkomsten tot september verdampen. We moesten de noodklok luiden om ons voortbestaan te waarborgen, vertelde Pirates-voorzitter Gijsbers in Het Parool.

Ewa Petiet: “Ik las ook dat men verwacht dat vooral kwetsbare groepen zoals sporters met een beperking de eerste slachtoffers worden. Ik ga binnen onze fractie overleggen of we niet op dit onderwerp moeten terugkomen voordat het te laat is”.