Versoepeling sportmaatregelen ‘een stap in de goede richting’

AMSTELVEEN – De heropening van het zwembad en hervatting van groepslessen stemt hoopvol. “Het is een kleine stap, maar wel een stap in de goede richting,” zegt sportwethouder Rob Ellermeijer. Dinsdag kondigde het kabinet aan dat na twee weken de coronamaatregelen iets worden versoepeld naar het niveau van de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober.

 “Amstelveen is verheugd dat er op het gebied van sport nu weer iets meer mogelijk is”, vervolgt Ellermeijer. “Maar we zijn er natuurlijk nog niet en we kunnen niet in de toekomst kijken. Laten we hopen dat de voorzichtig positieve trend doorzet.”

De gemeente Amstelveen steunt alle sportverenigingen. “De gemeente staat sinds het begin van de crisis paraat om alle clubs een helpende hand te bieden”, zegt Ellermeijer.

Financiële compensatie Rijk en gemeente
Vanuit het Rijk kwamen verschillende compensatieregelingen beschikbaar zoals de TASO, voor misgelopen omzet, TVS voor huurcompensatie en TVL voor tegemoetkoming bij vaste lasten. Aan het begin van de coronacrisis heeft de gemeente een noodfonds opgericht om organisaties die in problemen komen te ondersteunen. Dit gemeentelijk fonds biedt een adequate achtervang voor de sport, als aanvulling op de regelingen van het Rijk.

Ondersteuning sportorganisatie
Daarnaast staan zowel bij de gemeente als AmstelveenSport medewerkers klaar om de clubs van informatie te voorzien in deze moeilijke tijd. Clubs worden periodiek geïnformeerd met brieven, advertenties en persoonlijk contact over de laatste stand van zaken en de steunmogelijkheden. “Het is belangrijk dat zij weten welke steunmogelijkheden er zijn en hoe ze daar gebruik van kunnen maken”, zegt Ellermeijer. “Dat benadrukken wij bij ieder contact.”

Lof voor de sportclubs
“Tijdens de bezoeken en diverse contacten met de clubs valt vooral op hoe veerkrachtig en creatief de sport in Amstelveen zich toont. Zij nemen hun verantwoordelijkheid om iedereen zo veilig te mogelijk te laten sporten met inachtneming van de regels die op dat moment gelden. Dat aanpassingsvermogen is iets om trots op te zijn”, zegt Ellermeijer. “Van de vrijwilligers tot aan het bestuur; iedereen zet de schouders eronder om er iets van te maken. Dat verdient alle lof.”


Kijk hier de aflevering van 1Amstelveen – Sport in Coronatijd