AVA stelt college vragen over ‘onbegrip en onvrede’ bij bewoners Oude Dorp

In navolging van kritische woorden van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft ook Actief voor Amstelveen (AVA) vragen aan het college van B&W over de gang van zaken rond de herinrichting van het Oude Dorp.

“Het Oude Dorp is van alle Amstelveners, maar vooral van de bewoners en ondernemers die daar wonen en werken. Veel inwoners en een aantal ondernemers uit het Oude Dorp voelen zich niet of nauwelijks gehoord bij alle ambitieuze plannen die het college bij het Oude Dorp voor ogen heeft en deels al aan het uitvoeren is”, luidt de verklaring van AVA. “Participatie kan alleen succesvol zijn als mensen serieus genomen worden, gehoord en gezien worden bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe initiatieven. Bewoners en ondernemers zijn het niet eens met de stelling van het college dat zij ervan overtuigd is dat er een goede balans is gevonden tussen de belangen van bewoners en ondernemers en bezoekers.”

Buiten het ‘discutabele collegevoorstel betaald parkeren’ blijkt er veel onbegrip en onvrede te zijn bij bewoners. Tegen het Verkeersbesluit zijn meer dan tachtig bezwaren ingediend en de ongeveer driehonderd bewoners zijn nog in afwachting van het verslag van de twee gehouden hoorzittingen. “Kortom, nou niet bepaald een voorbeeld van een geslaagd participatieproject.” Daarom zal fractievoorzitter Michel Becker onder andere vragen of het college ‘onderkent dat de gemeente steken heeft laten vallen waardoor het vertrouwen tussen burgers en gemeente ernstig geschaad is’ en of er toezeggingen komen ‘om opnieuw met hen om de tafel te gaan om het wederzijds vertrouwen en respect te herstellen’.