Onvrede over functioneren gemeenteraad groeit, ook Kootker stapt op als lid agendacommissie

In de Amstelveense gemeenteraad groeit de onvrede over het eigen functioneren. Na Martin Kortekaas (fractievoorzitter GroenLinks) is vandaag ook Ruud Kootker (fractievoorzitter Burgerbelangen) opgestapt als lid van de zogeheten agendacommissie.

Deze commissie bereidt onder andere vergaderingen voor en adviseert over de manier waarop onderwerpen door de gemeenteraad en raadscommissies worden behandeld. Kortekaas en Kootker vertegenwoordigen de grootste fracties van de oppositie en zijn niet vertegenwoordigd in het College van B en W.

De directe aanleiding voor hun vertrek zijn uitspraken van VVD-fractievoorzitter Kees Noomen. Hij zei twee weken geleden, tijdens een bezoek van Commissaris van de Koning Arthur van Dijk, dat de agendacommissie steeds meer een ”politiek orgaan” wordt en omschreef de wens om de gemeenteraad een stevigere positie te geven als ”een spook dat rondwaart”. Kortekaas liet kort daarop al weten zijn vertrouwen te zijn verloren.

Nu laat ook Kootker dus weten zich gestoord te hebben aan de uitspraken van Noomen: ”De framing als politieke commissie maakt dat, ten onrechte, de indruk ontstaat dat besluiten eerder door politieke motieven dan door algemeen belang motieven worden ingegeven. Daar doe ik niet aan mee en wil ik geen onderdeel van zijn”.

Volgens hem bestaan er mogelijk verschillende opvattingen over de manier waarop invulling kan worden gegeven aan een ‘dualistisch stelsel’. Daarbij vervult de gemeenteraad meer de rol van onafhankelijke controleur van het College, net zoals de Tweede Kamer het Kabinet controleert.

”Ik hoop dat mijn terugtreden er mede reden voor zal zijn dat raadsbreed de dialoog gezocht wordt om de noodzakelijke stappen te zetten naar een echte raad in positie”, vervolgt Kootker.