Wethouder: ‘SP belemmert hulpverlening slachtoffers toeslagenaffaire’

PvdA-wethouder Marijn van Ballegooijen vindt dat de SP-fractie in de gemeenteraad de hulp die de gemeente wil geven aan slachtoffers van de toeslagenaffaire belemmert.

“Ik vind het zorgelijk dat de SP zo gemakkelijk in de krant roept dat ons meldpunt voor slachtoffers niet goed functioneert”, aldus Van Ballegooijen. “We hebben juist nodig dat mensen ons vertrouwen, dat ze zich bij ons melden, want er is bij de groep van gedupeerden al zoveel wantrouwen ten opzichte van de overheid.”

De wethouder (die over werk en inkomen gaat) plaatste zijn uithaal naar de SP woensdagavond aan het einde van de vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving in antwoorden op enkele vragen van SP-burgerraadslid Wil Roode. Zij had eerder deze week via de media aangekondigd vragen te gaan stellen tijdens de vergadering. De SP zei geconstateerd te hebben dat door de gemeente “niets wordt gedaan” om slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen.

Van Ballegooijen spreekt dat tegen. De gemeente zou er een team op gezet hebben dat alle 200 Amstelveners die zich als slachtoffer hebben gemeld persoonlijk aan het bellen is. “Nog niet iedereen is bereikt, maar niet iedereen wil ook contact. Er is weinig vertrouwen in de overheid.” Maar waar mogelijk levert de gemeente een “mooie vorm van dienstverlening”, zei de wethouder. Die kan volgens Van Ballegooijen bestaan uit: extra bijzondere bijstand, extra jeugdzorg, een woonurgentie, juridisch advies en ondersteuning en een luisterend oor. “Dat laatste is ook heel belangrijk.”

Het voorstel van de SP om “net als in Rotterdam” als gemeente alle schulden van gedupeerden over te nemen, vindt de wethouder geen goed idee. Volgens Van Ballegooijen doet Rotterdam dat overigens slechts in 1 procent van de gevallen, namelijk als alle schuldeisers al kwijtschelding hebben verleend. En dan zouden slachtoffers op basis van afspraken met de rijksoverheid toch al niets meer hoeven te betalen. “Dit beleid van Rotterdam heeft dus feitelijk geen effect.”

Omdat de SP haar vragen had gesteld in het kader van de zogeheten ‘rondvraag’ kreeg de fractie (op basis van het vergaderreglement) geen gelegenheid inhoudelijk te reageren op de uithaal van de wethouder. “Dat komt nog wel”, zei SP-burgerraadslid Roode.