Jurist verliest gevecht tegen 50 kilometer op Beneluxbaan

De Amstelveense jurist Marcel Mock heeft zijn juridische gevecht verloren tegen de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur op de Beneluxbaan. Mock vond dat dit 70 kilometer moest worden.

De Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat Mock meer dan 300 meter van de Beneluxbaan woont en daarom geen belanghebbende is. De gemeente Amstelveen, die dat ook al vond, krijgt van de rechter gelijk. Mock zegt vooralsnog geen reden te zien om in hoger beroep te gaan.

De Rechtbank Amsterdam zegt in haar vonnis dat niet iedereen zomaar beroep kan aantekenen tegen een verkeersbesluit als de vaststelling van een maximumsnelheid. Bij verkeersbesluiten moet van geval tot geval worden onderzocht wiens belangen rechtstreeks bij een dergelijk besluit zijn betrokken. En iemand heeft volgens de rechter pas een belang als dit zich in voldoende mate onderscheidt van dat van andere weggebruikers.

Als een meerderheid van de mensen die rechtstreeks worden geraakt door het verkeersbesluit echter vindt dat op de Beneluxbaan weer 70 kilometer per uur gereden zou mogen worden, dan ligt het op de weg van de lokale wetgever om daar opnieuw naar te kijken, zo zegt de Rechtbank. De kans dat de gemeente Amstelveen dit gaat doen, lijkt vooralsnog niet groot.

Eerder deed RTVA verslag van de zitting voor de Amsterdamse Rechtbank.