Hebben we eind juni een nieuw college?

Als het aan de formateurs Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66) ligt moeten rond Pinksteren de inhoudelijke contouren van een coalitieakkoord bekend zijn. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt. Op basis hiervan worden de details met partijen besproken en als de inhoud voldoende duidelijk is, wordt gesproken over de kandidaat-wethouders. Raat en Gordon zeggen ernaar te streven in de tweede helft van juni het nieuwe college te presenteren.

De onderhandelingen hebben tijdelijk stilgelegen vanwege de meivakantie en het overlijden van wethouder Rob Ellermeijer (VVD). “Bij de onderhandelaars en hun fracties was de verslagenheid groot”, aldus de beide formateurs. Woensdagavond staat de raad in de gemeenteraadsvergadering stil bij het overlijden van Ellermeijer. Daarna worden de onderhandelingen hervat.

Op 22 april werd bekend dat VVD en D66 een nieuw college proberen te vormen met PvdA en Goed voor Amstelveen. Volgens VVD en D66 is dit “een brede coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag”. Goed voor Amstelveen is als lokale partij met twee zetels nieuw verkozen in de gemeenteraad. Bekijk de laatste stand van zeken over de college vorming in de laatste aflevering van Beslist in Amstelveen.