Nieuw vergadermodel brengt burger niet dichter bij politiek

Het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad heeft de burger niet dichter bij de politiek gebracht. Dat concluderen wethouder Herbert Raat (VVD) en bbA-fractieleider Ruud Kootker in ‘Beslist in Amstelveen’, het politieke programma van RTVA. 

“Processen en procedures zijn de boventoon gaan voeren op de inhoud,” zegt Kootker. “Ik vind het heel raar dat als er iets actueels speelt in Amstelveen, ik niet in staat ben een raadsdebat aan te vragen waarin ik dertig minuten de discussie met de wethouder aan kan gaan.”

Ervaringen niet geweldig

Kootker wil een wethouder, uitvoerder van het beleid, ter verantwoording kunnen roepen. Het nieuwe model kent daarin veel minder ruimte. De bbA-fractieleider is er van doordrongen dat de gemeenteraad zelf akkoord is gegaan met de nieuwe manier van vergaderen maar laat ook weten dat het een politiek compromis betreft. “We zouden dat na een jaar gaan evalueren. Dat gaat nu ook gebeuren. Maar tot nu toe zijn de ervaringen niet bepaald geweldig.”

Lees ook: Gemeenteraad wil commissies afschaffen en anders vergaderen

Wethouder Raat gaat daarin grotendeels mee. Hij wijst daarbij op ervaringen van wethouder Adam Elzakalai, die nieuw is onze gemeente. Raat: “Hij zei laatst tegen me: ‘Ik zit hier nu bijna een half jaar maar heb in de gemeenteraad nog geen politiek gesprek gevoerd.'” Raat vindt het belangrijk dat dergelijke debatten in de gemeenteraad kunnen worden gehouden. Juist om de burger te kunnen uitleggen hoe de politiek tot z’n beslissingen komt. 

Drempel lager

Raat en Kootker zien de kloof tussen politiek en burger overigens niet als specifiek Amstelveens probleem. Toch zien beiden graag dat de drempel in Amstelveen nog lager komt te liggen. Kern daarbij is dat politieke keuzes goed worden uitgelegd. Het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad lijkt daar in ieder geval niet aan bij te dragen.

Bekijk hier de gehele uitzending van Beslist in Amstelveen.