Welke Amstelvener verdient een lintje?

In onze gemeente zetten vele burgers zich belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen verdienen waardering en erkenning vanuit de samenleving en komen in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Ze moeten dan wel worden voorgedragen.
Kent u iemand die u wilt voordragen voor de algemene gelegenheid in april 2016, de zogenaamde Lintjesregen? Draag dan uw kandidaat voor.
Aanvragen moeten vóór 15 juli 2015 bij de gemeente ingeleverd zijn.

Voor meer informatie over de voordracht kunt u terecht bij Menno Brinkman, adviseur kabinetszaken bij de gemeente Amstelveen. Bel (020) 540 4847 of mail: m.j.brinkman@amstelveen.nl