RTVA is aangemerkt als een ANBI, een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De ANBI-status wordt alleen verstrekt als een instelling zich voor minstens 90% procent inzet voor het algemeen nut, bij RTVA geldt dat we ons geheel inzetten voor het algemene nut. Het feit dat RTVA aangemerkt is als ANBI, geeft bepaalde fiscale voordelen bij het verstrekken van een gift aan de organisatie.

Naam van de instelling Stichting RTV Amstelveen
RSIN  816063096
Postadres: RTVA
Orion 19B
1188 BZ Amstelveen
Bezoekadres: RTVA
Orion 19B
Amstelveen
Doelstelling: De stichting heeft als doel om de lokaleomroeptaak voor de gemeente Amstelveen te verzorgen
Beleidsplan:
Bestuursleden: Voorzitter: H. Bleekemolen
Secretaris: D. Landsaat
Penningmeester: H. Steenvoorden
Beloningsbeleid: Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuurders
Overige stukken: