RTVA is aangemerkt als een ANBI, een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De ANBI-status wordt alleen verstrekt als een instelling zich voor minstens 90% procent inzet voor het algemeen nut, bij RTVA geldt dat we ons geheel inzetten voor het algemene nut. Het feit dat RTVA aangemerkt is als ANBI, geeft bepaalde fiscale voordelen bij het verstrekken van een gift aan de organisatie.

Naam van de instellingStichting RTV Amstelveen
Post- en bezoekadres:Orion 19B
1188 BZ Amstelveen
Doelstelling:De stichting heeft als doel om de lokale omroep-taak binnen de gemeente Amstelveen te verzorgen.
Jaarverslagen:
Beleidsdocumenten:
Bestuursleden:Voorzitter: Roel Smit
Secretaris: Dirk Landsaat
Penningmeester: Harmen Spreen
Lid: Paul Termeulen
Beloningsbeleid:Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuurders
RSIN816063096
KVK34203054
BTWNL816063096B01