Amstelveen koopt hulp bij het huishouden wijkgericht in

De gemeente Amstelveen gaat de hulp bij het huishouden anders organiseren. Om efficiënter te werken en de continuïteit te waarborgen knipt het college van B&W Amstelveen in vier wijken. In iedere wijk gaat een andere aanbieder aan de slag. Amstelveners die al hulp bij het huishouden ontvangen kunnen hun huidige hulp behouden.

Om de keuzevrijheid voor de klant te behouden kan desgewenst voor een andere gecontracteerde aanbieder gekozen worden. Daarnaast kunnen Amstelveners ook zelf hulp bij het huishouden inkopen via een persoonsgebonden budget.

Wethouder Zorg Herbert Raat (VVD): “Voor Amstelveen staat de kwaliteit van de hulp bij het huishouden voorop. Het college vindt de huidige marktverdeling, met één dominante partij, onwenselijk. Om de continuïteit te waarborgen gaan we wijkgericht inkopen. Daarbij willen we niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, maar wel waar voor ons geld. Bij de nieuwe inkoop heeft de gemeente daarom een minimum tarief vastgesteld. Met dit tarief kunnen de aanbieders de hulp bij het huishouden goed organiseren en personeel netjes betalen.”

Tegelijk met deze aanbesteding wil het college de manier waarop de hulp bij het huishouden wordt geïndiceerd aanpassen. Nu is het nog zo dat elke vijf jaar via de aanbieder een herindicatie plaatsvindt. Vanaf volgend jaar gaat de gemeente zelf, met de inwoner en advies van de hulp, indiceren. Bij inwoners van 80 jaar en ouder gaat het college niet meer herindiceren. Zij behouden hun hulp, tenzij de hulp of zij zelf aangeven meer ondersteuning nodig te hebben.

Anders dan andere gemeenten bezuinigt Amstelveen, ondanks kortingen van het rijk, niet op hulp bij het huishouden. Het college vindt het belangrijk dat de inwoners de hulp die zij nodig hebben blijven ontvangen. Ook de relatie tussen inwoner en hulp bij het huishouden vindt het college van groot belang. De hulpen zijn de ogen en oren van de gemeente en kunnen als geen ander in een vroeg stadium signaleren als de inwoner achteruitgaat.

Het budget voor 2015 is € 4,9 miljoen. Op dit moment maken 1831 Amstelveners gebruik van hulp bij het huishouden. Hiervan ontvangen 1.777 de hulp via de contracteerde aanbieders en 54 via een persoonsgebonden budget. Het college vindt de huidige marktverdeling, met één grote dominante marktpartij, onwenselijk. Vandaar dat zij, nu de contracten met de huidige aanbieders aflopen, overgaat tot wijkgericht inkopen.

(persbericht Gemeente Amstelveen)