Nieuwe serie muzikale vespers in Kruiskerk Amstelveen

De eerste muzikale vesper van een nieuw seizoen wordt zondag 6 september gehouden in de Kruiskerk Amstelveen. Het spits wordt dit jaar afgebeten door het vocaal ensemble Voci Vivaci, dat in deze vesper onder leiding van Peter Ouwerkerk een muzikaal psalmenleerhuis brengt. In deze vesper staan psalm 121 en 130 centraal. Van vier componisten uit de traditie van vierhonderd jaar protestantse kerkmuziek, Sweelinck, Mendelssohn, Brahms en Manneke, klinken bewerkingen en hertalingen van deze psalmen.

De vesper begint om 17.00 uur. Ds. Pieter Masmeijer is liturg, Jeroen Koopman is organist. Vanaf 16.30 uur is iedereen welkom in de kerk aan de Van der Veerelaan 30a en staan koffie en thee klaar. Nieuw dit seizoen is de korte toelichting op de muziek vanaf 16.35 uur. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Muzikale vespers
Al zeker drieduizend jaar wordt in liederen en poëzie door opgetogen, maar vaak ook door wanhopige mensen God geloofd en geklaagd, geprezen en verlangd, gesmeekt en geschreeuwd. De Joodse Psalmen hebben ook in het christendom vanaf het begin een centrale plaats ingenomen in het leven van gelovigen. Twee van deze psalmen klinken op zondag 6 september in verschillende bewerkingen en hertalingen.

In muzikale vespers in de Kruiskerk staat liturgische muziek uit de christelijke traditie centraal. Vandaaruit krijgt de rest van de vesper vorm met bijbellezingen, gedichten, overweging en liederen. Een vesper duurt een uur.

Nieuw dit seizoen is de korte toelichting op de composities, voorafgaand aan een vesper. In een van de bijzalen van de Kruiskerk vertelt de dirigent kort iets over de achtergronden, uitbeelding en keuzes van de composities. Deze uitleg is bestemd voor mensen die speciaal in de muziek geïnteresseerd zijn en staat los van de eigenlijke vesper.
Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.