Leger des Heils zoekt collectanten in gemeente Amstelveen

Het Leger des Heils zoekt collectanten in de gemeente Amstelveen voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december 2015. De opbrengst komt ten goede aan het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Professionele zorg en begeleiding
Steeds meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. Bijvoorbeeld in de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulpverlening. Een groeiende groep mensen heeft moeite om het hoofd boven water te houden of voelt zich eenzaam.
Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het afgelopen jaar hielp het Leger des Heils bijna 60.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. Wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.

Deur-tot-deur collecte
Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom zoekt het Leger mensen die willen helpen, zodat dit werk door kan blijven gaan. Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte. Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren? Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036 – 53 98 175.