Eerste lustrum Vitaliteitsmarkt Aalsmeer

De Vitaliteitsmarkt te Aalsmeer viert dit jaar zijn eerste lustrum. Op zaterdag 3 oktober wordt de informatieve markt voor de vijfde maal in het plaatselijke gemeentehuis gehouden. Vanaf 11.00 uur zijn in het Raadhuis weer volop activiteiten met dit jaar als thema veiligheid.
U bent harte welkom om kennis te maken met aanbieders op het gebied van vitaliteit, zorg en welzijn. Bovendien geeft wethouder Ad Verburg een presentatie over de Stand van Zaken Decentralisatie.

Veiligheid
De gemeente is mede verantwoordelijk voor uw veiligheid in en om het huis en in de openbare ruimten. Samen met politie en brandweer zorgen zij ervoor dat u ’s nachts rustig kunt slapen en overdag veilig over straat kunt gaan.
De bank zorgt ervoor dat uw geld veilig wordt bewaard. Op deze markt zal de Rabobank laten zien hoe u kunt voorkomen dat u wordt lastig gevallen en uw bankrekening door criminelen wordt geplunderd. Pinpasfraude, bedelbrieven en spam zijn een groot aandachtspunt.

Stand van zaken decentralisatie
Vorig jaar is aan de bezoekers van de voorlichting over de overgang van de WMO naar de gemeente beloofd om tijdens deze markt terug te kijken naar de stand van zaken. Wethouder Ad Verburg gaat dat op 3 oktober samen met de bezoekers doen.

De markt
Op de markt komt veiligheid, in en om uw huis ook aan de orde. Domotica kan daar een hulpmiddel bij zijn. Domotica is een hulpmiddel in en om het huis om uw functioneren makkelijker te maken: vanuit uw stoel kunt u zien wie er voor de deur staat, op afstand uw licht en gordijnen bedienen en persoonsalarmering. De gemeente is in ons huidige stelsel verantwoordelijk voor uw welzijn. Dat doet zij samen met de vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Al deze groepen zijn een belangrijke schakel in de zorg waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen.