Rondleiding door ‘vluchtelingengebouw’

Heel veel mensen denken dat het gebouw waar de gemeente 400 vluchtelingen willen huisvesten helemaal leeg staat. Echter zitten er meerdere ondernemers met hun bedrijfjes gevestigd.

Deze ondernemers hebben gisteren een brief gekregen dat ze binnen vier weken het gebouw moeten verlaten. In de huurcontracten staat ook dat een opzegtermijn van vier weken mogelijk is. Toch hebben sommige ondernemers goede plannen om het voor de vluchtelingen aangenamer te maken, en hopen daarom dat ze in het gebouw kunnen blijven.

Stadsdichter Matthijs den Hollander nam ons op uitnodiging van enkele ondernemers mee voor een rondleiding door het gebouw.