Akkoord voor nieuwe AM Werkorganisatie

De colleges van B&W van Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer-meer, Ouder-Amstel en Uithoorn zijn akkoord met het uitvoeringsplan voor de AM Werkorganisatie.  Op basis van dit plan wordt in 2016 de nieuwe organisatie gebouwd met als doel de arbeidsdeelname van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt flink te vergroten.

Uitbreiding doelgroep
De deelname betreft niet alleen medewerkers die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen en nu bij of via AM (Amstelland Meerlanden) Groep werken. De bijzondere doelgroep wordt uitgebreid met de bijstandsgerechtigden die niet zelfstandig zeventig procent van het minimumloon kunnen verdienen en personen die in aanmerking komen voor de nieuwe beschutte banen die de Participatiewet mogelijk maakt. Zo willen de vijf gemeenten gezamenlijk uitvoering geven aan  de bezuinigingen van het Rijk bij de invoering van de Participatiewet.

Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe organisatie op 1 juli 2016 een feit.
Vanavond in RTVA nieuws: Ap Reinders, wethouder van Haarlemmermeer, aan het woord.

Meer informatie: amgroep.nl