Verbijstering bijstandsgerechtigden over brief taaleis

Verscheidende bijstandsgerechtigden in Amstelveen hebben een brief van de gemeente ontvangen met daarin het verzoek aan te tonen dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. Ook autochtone bijstandsgerechtigden hebben deze brief ontvangen.  En dat valt niet altijd even goed, blijkt uit het filmpje waarin Querine van Emmerik haar verbazing uit. Vanzelfsprekend hebben wij de gemeente om een reactie gevraagd. Verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen kon vanwege haar agenda vandaag  niet voor onze camera verschijnen. Een woordvoerder beloofde terug te komen op deze zaak.