GroenLinks/PvdA: aan de slag met Right to Challenge

GroenLinks en de PvdA kijken als initiatiefnemers tevreden terug op de Right to Challenge bijeenkomst die dinsdag12 januari in P60 georganiseerd is. Centraal stond dat Amstelveners die taken van de gemeente zelf (beter) willen uitvoeren, de gemeente mochten uitdagen. Met een opkomst van zestig mensen waren er ook veel initiatieven. Nu gaat het erom of de plannen passen binnen het Right to Challenge-principe om ze daarna verder uit te werken.

Op initiatief van GroenLinks en de PvdA is de gemeenteraad aan de slag gegaan met Right to Challenge. Het initiatief komt oorspronkelijk uit Engeland, en komt er op neer dat als inwoners van een gemeente met een plan komen om zelf bepaalde taken over te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn of groenbeheer, zij de gemeente uit mogen dagen. Samen gaan ze vervolgens aan de slag om de verantwoordelijkheden en budgetten over te dragen, en op die manier inwoners meer invloed te geven op wat er in hun buurt gebeurt. GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer: “Als gemeente hebben we de mond vol van participatie en dat we het samen met de Amstelveners willen doen, maar dan moet je dat ook waarmaken in de praktijk. Met deze Right to Challenge-bijeenkomst wilden we de gemeente en inwoners met ideeën dichter bij elkaar te brengen.”

De burgemeester was aanwezig om de bijeenkomst te openen. Er werd uitgelegd wat Right to Challenge precies is, hoe het werkt en welke initiatieven in Amstelveen zich daarvoor zouden lenen. PvdA-fractievoorzitter Esther Veenboer: “Nu komt het erop aan de initiatieven die op deze avond gelanceerd zijn verder te helpen. Bijvoorbeeld van een ondernemer die met jong gehandicapten wil werken. We gaan geen dikke nota’s en plannen van aanpak maken, het gaat gewoon lopen”

De avond heeft verschillende concrete ideeën opgeleverd op basis waarvan inwoners de gemeente uit willen dagen. Die worden nu onder begeleiding van raadsleden verder onderzocht. Daarnaast zal in het maken van nieuw participatiebeleid in Amstelveen Right to Challenge een prominente plek krijgen, zodat de gemeente ook op de lange termijn initiatieven van inwoners die passen in Right to Challenge mogelijk kan maken.