Week van de Poëzie: draag je eigen gedicht voor

Echte poëzie loopt op straat. Wat jammer dat zoveel dichters haar in de wolken gaan zoeken. Woorden van Alphonse de Lamartine en de kern van het Poëzie Café van boekhandel Libris Venstra en de Bibliotheek Amstelland. Hier kan iedereen op donderdag 28 januari zijn of haar gedicht komen voordragen.

De bibliotheek en de boekhandel nodigen iedereen van harte uit deel te nemen aan dit Poëzie Café op de eerste dag van de week van de Poëzie. Het motto van de week die van 28 januari tot en met 3 februari wordt gehouden is: ”Jaren die druppelend versmelten” met als thema ‘herinneringen’. Herinneringen kunnen ons op een roze wolk parkeren, maar kunnen ons evenzeer laten verdwalen in de minder aangename momenten van ons verleden. Poëzie is het genre bij uitstek om het verleden in woorden om te zetten, te bezingen, te bekritiseren, kortom, te herinneren. Heb je zelf een mooi gedicht geschreven dat je wil voordragen, of wil je een bestaand gedicht laten horen? Alles kan in het Poëzie Café. Aanmelden via: info@debibliotheekamstelland.nl o.v.v. Poëzie Café.

Alleen komen luisteren kan natuurlijk ook, hiervoor is geen aanmelding nodig. De toegang is gratis. Donderdag 28 januari vanaf 19.30 aan Stadsplein 102 in het Venstra Café.