Herman Brood kunstwedstrijd voor kinderen

Museum Jan van der Togt organiseert een kunstwedstrijd voor kinderen in de basisschoolleeftijd met als thema: ‘Brood op de plank!’
Kinderen worden opgeroepen om zelf op een houten paneeltje of plankje van maximaal 50 cm hun eigen kunstwerk te maken met als onderwerp: ‘Herman Brood en Cor: de kunstenaar en zijn papegaai’. Het kunstwerk kan een schilderij of foto of een combinatie van verschillende technieken zijn.
Uiterlijk 4 maart a.s. moet het kunstwerk naar het Museum Jan van der Togt, Dorpsstraat 50, Amstelveen gebracht worden. De werken worden in het weekend van 5 en 6 maart tentoongesteld. Prijzen zijn: een pakket schilders- en knutselmateriaal met een waarde van 100 € (eerste prijs), 50 € (tweede prijs) of 25 € (derde prijs).
Vergeet niet er een kaartje bij te doen met je naam, leeftijd, adres, emailadres en telefoonnummer.
De prijsuitreiking is op zondagmiddag 6 maart om 14.00 uur in het Museum. Voor informatie: email naar info@jvdtogt.nl of bel 020 6415754.