Bouw appartementen op plek voormalige synagoge

Het college van B en W is akkoord met het plan om op de locatie van de leegstaande synagoge aan de Straat van Messina bij winkelcentrum Kostverlorenhof appartementen te realiseren.

Het gaat om 20 tot 25 appartementen in de vrije huursector met een ondergrondse parkeergarage en voldoende parkeermogelijkheid op eigen grond.

Inspraakavond
Voor omwonenden en ondernemers organiseert de gemeente binnenkort een inspraakavond. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze avond en gedurende vier weken daarna krijgen geïnteresseerden de gelegenheid te reageren op de startnotitie en het daarin voorgestelde nieuwbouwplan, reacties komen in de nota van beantwoording. Aan de hand hiervan kan de startnotitie worden bijgesteld en opnieuw aan B en W worden voorgelegd.

Na de definitieve vaststelling van de startnotitie kan de projectontwikkelaar de omgevingsvergunning voor dit bouwplan aanvragen. Dan start de wettelijke inspraak en kunnen omwonenden een formele zienswijze indienen.

Lees ook: Binnenkort nieuwbouwwoningen te huur in Westwijk
Lees ook: Bezuinigingen lokale culturele sector goedgekeurd