Tarieven vergunningen Amstelveen fors omlaag

Vanaf 1 augustus gaan de tarieven van verschillende vergunningen omlaag. Dit is een direct gevolg van het overschot dat is ontstaan op de parkeerexploitatie.

Amstelveners betalen vanaf dan voor hun eerste bewonersvergunning 40 euro in plaats van 60 euro. Daarnaast gaan de tarieven voor ondernemers en dienstverleningsvergunningen van 480 euro naar 240 euro per jaar. In 2012 is afgesproken dat zo’n overschot deels gebruikt wordt om de tarieven te verlagen.

Bezoekersparkeren
Wethouder verkeer en parkeren Jeroen Brandes (PvdA): “Van het begin af aan hebben we aangegeven niet te willen verdienen op parkeren. Nu er sprake is van een structureel overschot gebruiken we dat om Amstelveners tegemoet te komen. Het is mooi dat we dat nu kunnen realiseren. Naast het matigen van de tarieven kijken we ook naar manieren om het bezoekersparkeren nog gebruiksvriendelijker te maken voor met name oudere inwoners van Amstelveen.”

Naast de tariefsverlaging gaat ook een deel van de meeropbrengst naar de Algemene reserve. Zowel de Parkeerverordening als de Verordening Parkeerbelasting moeten een aanpassing krijgen. De gemeenteraad moet hier akkoord op geven. Dit punt staat op de agenda van de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur op 28 juni. Op 13 juli staat dit punt op de agenda tijdens de Raadsvergadering.

Lees ook: Eerste vluchtelingen aangekomen in Amstelveen
Lees ook: Aalsmeerse wethouder Tom Verlaan stapt op