CDA en CU willen geen zondagochtendopening winkels

De partijen met een C, ChristenUnie en CDA, zien niets in het Amstelveense voorstel om winkels voortaan de mogelijkheid te geven op zondagochtend open te gaan. Tijdens de raadvergadering van 9 november wordt er gestemd voor een verruiming van de winkeltijden. Deze zouden dan ook op zondag van 06.00 tot 22.00 uur hun deuren mogen openen.

Een verruiming tot 22.00 is voor de twee partijen prima. Openstelling voor 12.00 uur stuit het CDA en de ChristenUnie echter tegen de borst. De zondagmorgen is heilig. ,,De mogelijkheid om winkels op zondagmorgen open te laten gaan, confronteert kleine ondernemers met oneerlijke concurrentie van grotere bedrijven die wel de organisatie en mogelijkheden hebben om op zondagmorgen open te zijn.”

,,Voorts hechten we eraan dat er eerst een breed onderzoek onder ondernemers en consumenten in Amstelveen wordt gedaan of er wel behoefte is aan ruimere openingstijden en wat de consequenties daarvan zijn voor werknemers, die werkzaam zijn in bedrijven die gebruik willen maken van de ruimere openingstijden. Ook vinden we het zorgelijk dat er bij verruiming van de openingstijden op zondagmorgen geen rustpunt meer is, waarop gezinsleden en bijv. sportteams elkaar kunnen ontmoeten en mensen die hechten aan de kerkgang hun diensten kunnen blijven bezoeken in de rust en stilte van de zondagmorgen.”

,,Tenslotte willen we nog wijzen op de aanzienlijke extra kosten voor extra beveiliging en beheer van het Stadshart, als het Stadshart ook op zondagmorgen open moet gaan. Wij vragen ons af of deze extra kosten, wel opwegen tegen het openstellen van het Stadshart op de zondagmorgen,” aldus de fracties van ChristenUnie en CDA.

Foto: The Hunt