D66 bezorgd over onveilige verkeerssituatie McDonald’s Zijdelweg

De fractie van D66 heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de onveilige verkeerssituatie bij de nieuwe vestiging van McDonald’s aan de Zijdelweg nabij de N201.

Fietsers, brommers en voetgangers, die een bezoek willen brengen aan de McDonald’s, kunnen dit nu alleen via een verkeersweg, bedoeld voor auto’s en vrachtwagen, vanaf de rotonde Zijdelweg en het (privé)terrein van het Shell Tankstation. D66 werd over de situatie getipt door een bezorgde burger en ging ter plaatse kijken. Edwin van der Waal, D66 woordvoerder Verkeer: ‘Ik ben flink geschrokken van de gevaarlijke situatie, waarbij fietsers en brommers, vooral jongeren, op de ‘Shell-weg’ tegen de rijrichting in reden. Ik heb foto’s en video-opnamen ter plaatse doorgestuurd naar het college en dat heeft het direct serieus opgepakt’.

De N521 (Zijdelweg) is een Provinciale weg en de McDonald’s is particulier eigendom en ligt op Amstelveens gemeentegrond. Het lijkt erop dat er vooraf wel over langzaam verkeer is nagedacht, maar dat het in de afstemming en uitvoering is misgegaan. In een Raadsbrief van het college van 17 november jl. wordt gesproken over een ‘misverstand bij de aannemer’. Floortje Gordon, D66 woordvoerder Ruimtelijke Ordening: ‘Voor D66 staat de vraag centraal hoe we in de toekomst voorkomen dat onveilige verkeerssituaties ontstaan bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en welke maatregelen de gemeente neemt om dit te voorkomen’.

De vestiging van het fastfood restaurant opende op woensdag 16 november de deuren. Naast het ontbreken van een (brom)fietspad, is er ook geen voetpad om de locatie veilig te kunnen ontsluiten. Wethouder Brandes (Verkeer) schrijft in een Raadsbrief: ‘De gemeente gaat zo snel als kan een stukje fietspad aanleggen (op grond van de Provincie)’. In de tijdelijke situatie moeten grote gele waarschuwingsborden en verkeersregelaars rond schooltijden, het verkeer erop wijzen dat er fietsers op de rijbaan rijden.