Uitslag Fiets Telweek 2016: Beneluxbaan/A9, 4500 fietsers per dag

In de stadsregio Amsterdam deden in 2016 5200 mensen mee met de Fiets Telweek. Zij fietsten van 19 tot en met 26 september samen bijna 300.000 kilometer. De Sportas van Amstelveen naar Amsterdam, langs de museumtramlijn, is in het zuidelijke deel van de stadsregio de drukst gemeten route tijdens de Fiets Telweek. Hier werden tijdens de Fiets Telweek 387 ritten gemeten.

Het Sportasfietspad is een belangrijke snelfietsroute voor de Stadsregio. Een ander goed gebruikt fietspad is de beoogde snelfietsroute tussen Hoofddorp, Schiphol en Aalsmeer. Hier werden meer dan 100 ritten gefietst door deelnemers van de Fiets Telweek. De komende tijd analyseert de Stadsregio de gegevens. Deze worden gebruikt als input en onderbouwing bij projecten die het fietsnetwerk in de stadsregio verder moeten verbeteren.

Meer data dankzij mooi weer
In totaal fietsten de deelnemers in de stadsregio Amsterdam en Almere zo’n 320.000 kilometer. Beduidend meer dan vorig jaar (200.000 kilometer), vooral omdat het weer dit jaar beter meewerkte dan tijdens de Fiets Telweek van 2015. Daardoor is er, ondanks dat er minder deelnemers waren, dus wel meer data verzameld waar de Stadsregio en de gemeenten de komende tijd mee aan de slag gaan. De resultaten worden naast de gegevens van vorig jaar gelegd om te zien waar de verschillen zitten. Bekeken wordt waar nog steeds knelpunten zijn en mogelijk fietsinfrastructuur en de afstelling van verkeerslichten kan worden aangepast. Ook wordt bekeken hoe vaak nieuwe aangelegde fietspaden worden gebruikt en wat populaire bestemmingen zijn in verband met extra fietsparkeerplaatsen.

Fietstelslangen
Tijdens de Fiets Telweek lagen er op 80 punten in de stadsregio Amsterdam en Almere ook fietstelslangen om de belangrijke fietscorridors die de Stadsregio in 2015 in de Investeringsagenda Fiets heeft benoemd te kunnen meten. Het drukste punt was het fietspad Weesperzijde bij Station Amstel en de Rembrandt Toren, waar ruim 15.000 fietsers per werkdag werden geteld. In de regio fietsten op de Beneluxbaan in Amstelveen bij de A9 iedere werkdag 4500 mensen. Uit de gegevens van de fietstelslangen blijkt dat er in de afgelopen 25 jaar sprake is van een gestage groei van het aantal fietsers. Vooral in Amsterdam maar ook in de regio. De data van de telslangen ondersteunen de resultaten van de Fietstelweek, die de Stadsregio gegevens bieden over de route die fietsers afleggen, hoeveel en hoe hard zij fietsen. Waar ze vandaan komen en waar ze naartoe fietsen. Ook de data van de fietstelslangen wordt gebruikt om de voorzieningen voor fietsers in de stadsregio verder te verbeteren.