Betaald parkeren Randwijck start in eerste kwartaal 2017

De bewoners van Randwijck hebben in oktober en november kunnen stemmen vóór of tegen de invoering van betaald parkeren met vergunningen in hun wijk. Er komt een deel betaald parkeren in Randwijck, dat is de uitkomst van deze enquete. De norm hierbij is dat minimaal 50% van de geadresseerden gaat stemmen en dat daarvan minimaal 50% +1 vóór de invoering van betaald parkeren moet zijn.

Voor de straten Catharina van Clevelaan, Barend van Dorenweerdelaan, Gerrit van Heemskerklaan, Randwijcklaan, Willem van Beijerenlaan, Hendrik van Borsselenkade, Koen van Oosterwijklaan en de van Spaenstraat geldt dat de opkomstdrempel gehaald is met 62%. Een meerderheid van de respondenten (63%) heeft gestemd vóór de invoering van betaald parkeren met vergunningen.

Voor de straten vanaf de Bos en Vaartlaan tot en met het Catharina van Clevepark en vanaf de Rentmeesterslaan (noordelijke deel) tot en met de Iepenrodelaan geldt dat ook hier de opkomstdrempel is gehaald (63%). Van de respondenten heeft 61% vóór de invoering van betaald parkeren met vergunningen gestemd. Aansluitend aan dit gebied zal ook het stukje Eikenrodelaan tussen het Catharina van Clevepark en de Margaretha van Borsselenkade betaald parkeren krijgen.

In de overige straten van Randwijck komt geen betaald parkeren. De opkomstdrempel van 50% werd niet gehaald, een meerderheid van de respondenten was tegen de invoering van betaald parkeren of er kon niet worden voldaan aan de minimale gebiedsomvang van 40.000m2.

De gemeente kan nu aan de hand van de grote van het gebied bepalen hoeveel parkeerautomaten er moeten komen. Afhankelijk van de levertijd van deze automaten kan betaald parkeren worden ingevoeld. Naar verwachting zal dat in het eerste kwartaal van 2017 zijn. Voordat het betaald parkeren daadwerkelijk een feit is, organiseert de gemeente een informatieavond voor de bewoners.

Jeroen Brandes, wethouder verkeer: “Ook deze keer hebben veel bewoners hun stem uitgebracht. Het aantal voorstemmers geeft aan der er voldoende draagvlak is in deze buurt voor de uitvoering van betaald parkeren met vergunningen.”